Behandling

Paradentose

Paradentose er en af de mest hyppige sygdomme i den danske befolkning. Selvom op mod halvdelen af den danske befolkning over 50 år i større eller mindre grad er ramt af paradentose, kan sygdommen være tabubelagt. Dette kan skyldes at symptomerne på alvorlig paradentose bl.a. er dårlig ånde, løse, tabte og lange tænder, samt tænder der flytter sig. Symptomer der kan give problemer både kosmetisk og socialt. Derfor har det en meget stor prioritet hos Aarhus Tandcenter at behandle paradentose og opdage sygdommen på et tidligt tidspunkt.

Hvad er paradentose?

Ved paradentose/parodontitis forstås, at bakterier (plak) og tandsten dannes på tandrødderne under tandkødskanten. Dette giver i første omgang tandkødsbetændelse/blødende tandkød, herefter fordybede tandkødslommer og nedbrydning af kæbeknoglen omkring tanden, så denne i yderste konsekvens bliver løs og til sidst falder ud.  

Paradentose er altså betændelse i tandkødet, som udvikler sig til tandkødslommer og nedbrydning af tandens fundament, fordi de ikke har været holdt ordentligt rene.  

Hvad er årsagen til paradentose?

Hvis man ikke opretholder en grundig mundhygiejne hver dag, så vil der opbygge sig plak og i sidste ende tandsten på tænderne. Dette kan udvikle sig til fordybede tandkødslommer omkring tænderne og du har fået paradentose.  

Hvorfor får man paradentose?

Paradentose kommer oftest af dårlig mundhygiejne. Dog er nogle mennesker mere udsatte for paradentose og bør i særlig grad få renset sine tænder hos tandplejeren regelmæssigt, så paradentosen kan forhindres eller stoppes .

Du kan booke en tid hos vores dygtige tandplejere her.

Hvem får paradentose?

Alle kan udvikle paradentose, men der er alligevel enkelte grupper, som er mere udsatte, og som skal være ekstra opmærksomme på mundhygiejnen, for ikke at udvikle paradentose.

Du har særlig risiko for at udvikle paradentose, hvis du:

  • Ryger
  • Er arveligt disponeret
  • Har dårlig mundhygiejne
  • Har sukkersyge
  • Har nedsat immunforsvar
  • Lider af stress

Symptomer på paradentose? tegn på paradentose?

Ofte forløber paradentose helt uden smerter eller symptomer, og det er din tandlæge eller tandplejer, der finder sygdommen. Men vær opmærksom, fordi blødende eller ømt tandkød kan være de første symptomer på paradentose.

Symptomerne på alvorlig paradentose kan dog være løse, lange eller tabte tænder, dårlig ånde, samt tænder, der flytter sig. Symptomerne kan både give kosmetiske, tyggemæssige - men også sociale problemer og formindsket livskvalitet.  

Hvis du oplever en eller flere af ovenstående symptomer, så tøv ikke med at kontakte din tandlæge og bestil en tid til eftersyn. Du kan kontakte os her.

Ubehandlet paradentose vil resultere i tandtab. Det er derfor vigtigt at få tjekket tænderne og tandkødet regelmæssigt.

Hvordan stilles paradentose diagnose?

Når du kommer til tandeftersyn hos din tandplejer, som er uddannet i behandling af paradentose, vil hun samtidig med eftersynet lave et paradentosetjek. Tjekket foregår på den måde, at tandplejeren ganske smertefrit måler dine tandkødslommer rundt om tænderne. Hvis en tandkødslomme viser sig at være 5 mm eller derover, vil tandplejeren diagnosticere paradentose og starte behandlingen heraf.

Alle tandplejerne hos Aarhus Tandcenter er uddannet og perfektioneret inden for diagnosticeringen og behandling af paradentose. Ring allerede i dag og bestil din tid til tandeftersyn.

Hvordan foregår behandlingen af paradentose?

Paradentosebehandlinger strækker sig over flere gange, hvor tandplejeren vil diagnosticere, hvilke tænder der har brug for behandling, udføre grundig rensning og derudover instruere i god og grundig mundhygiejne for at få det bedste fremtidige resultat.

Mere detaljeret starter behandlingen af paradentose med registrering af hvilke tænder, der har fordybede tandkødslommer, blottede tandhalse, hvor der sidder bakteriebelægninger, og hvor tandkødet bløder. Dette gøres for at få overblik over sygdommens fremskredenhed og for at kunne monitorere sygdommen fremadrettet.  

Ved udtalt paradentose røntgenfotograferes tænderne for at se mængden af det resterende kæbeben omkring tænderne, da paradentose forårsager nedbrydning af kæbebenet og gør tænderne løse

Alle tænder og rødder renses helt rene for plak og tandsten (i sjældne tilfælde under antibiotika-dække), så området bliver helt rent, og der er optimale forhold for behandlingen.

Der instrueres i optimal forebyggende hjemmehygiejne, så det undgås at bakterierne reetableres på rodoverfladen. Det er nemlig hjemmehygiejnen, som er altafgørende for resultatet i sidste ende.

Ved de efterfølgende besøg måles tandkødslommerne igen og eventuelle bakteriebelægninger/tandsten påvises og fjernes.  

Behandlingsmålet er, at du kan holde så rent, at der ikke er blødning fra tandkødet og tandkødslommerne er 4 mm eller derunder.  

Hvis du responderer godt på behandlingen og selv er flittig med hjemmehygiejnen, vil du efter paradentosebehandlingen typisk indkaldes til tre-seks måneders vedligeholdelseskontroller, så vi sikrer, at din situation er stabil.  

Hvis effekten af behandlingen er god, men tandkødslommerne stadig er på 5 mm eller derover og bløder, er yderligere behandlingstiltag nødvendig i form af en paradentoseoperation.

Hvis ikke effekten af behandlingerne er som ønsket, gentages instruktionen i god mundhygiejne, og tænderne renses igen, dette gentages indtil effekten er optimal.  

Behandlingen af paradentose er i stor grad afhængig af tandplejerens indsats, men i endnu højere grad af patientens indsats med tandbørsten og mellemrumsbørster. Det er den daglige kamp mod bakterierne / plakken / biofilmen, der skal vindes derhjemme.  

Hvor lang tid tager paradentose behandlingen?

Afhængigt af hvor omfattende din paradentose er, tager behandlingen typisk mellem en til to timer, og flere besøg af varierende længde kan være påkrævet. Vi tilbyder gerne bedøvelse, så det er smertefrit at få renset rødderne helt rene.  

Paradentose pris?

Det kan være svært at estimere, hvad prisen for en paradentose behandling bliver, da paradentosen er forskellig fra person til person. Det er forskel på, hvor mange tænder, der er udsat, samt hvor alvorlig paradentosen ved tanden er.  

Inden en pris for behandling af paradentose kan estimeres korrekt, er det nødvendigt med en forundersøgelse og muligvis et røntgenbillede, som klarlægger omfanget af paradentosen, og tydeliggør om der er sket knogletab allerede. – Begge dele er noget vi nemt kan klare på vores tandklinikker i Århus.

Når forarbejdet er på plads, kan du og din tandplejer sammen tale om, hvad der skal til for at behandle paradentosen mest effektivt. Tandplejeren laver et prisoverslag til dig, så du ved nøjagtig, hvad det koster for dig at få behandlet din paradentose.

Prisen på parodontosebehandlinger er fastsat af regionerne i særloven og er derfor den samme på alle tandklinikker i Danmark.  

Se en estimeret pris.

Kan man forebygge paradentose?

Ja, det kan man godt.

Den eneste måde at forebygge paradentose på er ved god, grundig og kontinuerlig mundhygiejne.

En god mundhygiejne kommer af grundig tandbørstning mindst 2 gange om dagen, hvor man sørger for at komme HELE vejen rundt om alle tænderne. Derudover er vigtigt at bruge tandtråd eller mellemrumsbørster mellem tænderne, da disse områder ikke bliver renset ved tandbørstning.

Vi anbefaler tandtråd, hvis dine tænder står tæt og mellemrummene er små. Hvis du har god plads mellem tænderne, anbefaler vi mellemrumsbørster i stedet.  

Medicin mod paradentose?

Der findes ikke decideret medicin direkte til bekæmpelsen af paradentose, men i sjældne og meget ekstreme tilfælde kan antibiotika have en positiv effekt på paradentosen. Men hvis dårlig mundhygiejne stadig opretholdes, vil denne forbedring dog kun vare kortvarigt og dermed ikke være en løsning på den lange bane.  

Den mest effektive medicin mod paradentose er god og grundig mundhygiejne.

Kan man komme af med paradentose? Kan paradentose helbredes?

Formålet med behandlingen af paradentose er at genskabe et sundt tandkød, der sidder stramt til tænderne, ikke bløder og ikke har dybe tandkødslommer. Dermed sikrer vi, at du bevarer dine egne faste tænder længst muligt, så de ikke bliver løse og falder ud.

Hvis paradentosen opdages tidligt, vil den være til at helbrede med god og sund mundhygiejne, samt rutinemæssige besøg hos din tandplejer for at sikre fjernelsen af plak og tandsten.

I mere ekstreme tilfælde af paradentose kan det nogle gange være for sent at helbrede, da skaden er sket og man allerede har mistet for meget af tandens knogle og fæste.  

Hvorfor skal paradentose behandles?

En paradentosebehandling er vigtig for at bevare dine tænder og dermed tyggefunktionen, samt for at bevare et smukt smil. Hvis sygdommen lades ubehandlet, kan det resultere i at tænderne på et tidspunkt vil falde ud. Alternativet til behandlingen er at fjerne tænderne og derefter at behandle med proteser eller broer.

Paradentosebakterierne kan desuden give dårlig ånde – dette reduceres, når sygdommen behandles. Som sidegevinst viser undersøgelser, at du har mindre risiko for hjerte- og karsygdomme, når du ikke har paradentose i munden. Paradentosebakterierne har nemlig adgang til blodbanen og kan medføre øget risiko for eksempelvis blodpropper. Paradentose har sammenhæng med flere andre sygdomme som diabetes, leddegigt, stofskiftesygdomme, inflammatorisk tarmsygdom og Alzheimers.

Gør paradentose ondt?

Paradentose kan gøre rigtig ondt med infektion i tandkødslommerne og i værste fald en tandbyld, men de fleste mærker slet ikke, at de lider af sygdommen, før deres tandplejer opdager betændelsen ved et rutinemæssigt besøg.

Så man kan sagtens lide af paradentose uden at det gør ondt. Men det er vigtigt at få det behandlet med det samme, så man ikke ender med at få løse tænder eller i værste fald mistede tænder.

Er paradentose arveligt?

Ja, paradentose er desværre arveligt.

Smitter paradentose ved kys?

Nej, der er ingen beviser for, at paradentose smitter gennem kys.

Lugter paradentose?

Ja, paradentose kan godt give rigtig dårlig ånde, hvis den ikke behandles.  

Paradentose er betændelse i tandkødet, og ligesom alle andre bakterier i store mængder, lugter de grimt. Så paradentose lugter, hvis det forbliver ubehandlet.

Book din tid hos os allerede i dag

BOOK en TID
ELLER RING: +45 86 19 17 11